TEKNOMİNERAL, hayvan yem katkı, doğal toksik ve ağır metal temizleyici.

% 100 doğal mineral, yem katkı maddesi

Besleyici minerallerden en yüksek verimi almak amacı ile hayvan yemine karıştırılarak kullanılır.

En belirleyici özellikleri:

Su ve gazları bünyesine alarak tutma ve iyon değiştirmesidir. Yüksek amonyum tutma kapasitesi nedeniyle hayvanların sindirim sisteminde nitrojen deposu görevi görür ve bu nitrojeni hayvan bünyesine tedrici olarak verir.

Bu nedenle hayvansal proteinlerin oluşumunu sağlayan sindirilen rasyonların parçalanması sonucu ortaya çıkan amonyum iyonlarının daha verimli kullanılmasını dolayısıyla daha hızlı bir büyüme oranı sağlar.

Teknomineral hayvan katki doğal toksik ve ağir metal temizleyici yem katkısı kullanmanın yararları

 • Yemin bağırsaktan geçiş süresini uzatarak yemden yararlanma oranını arttırır. Tasarruf sağlar.
 • Kümes ve ağırlardaki kokuyu en aza indirir.
 • Yemdeki nem oranını dengeler mantarlaşma ve küflenmeyi ortadan kaldırır.
 • Bağlayıcı özellik nedeniyle yemin peletleşme oranını arttırır.
 • Silaj yapımında kullanıldığında silajdaki yem kaybını önler kaliteyi arttırır.

Süt ve Et İnekleri ve Koyunda

 • İç hastalıkları azaltır önler ishali sona erdirir.
 • Kokuyu keser.
 • Besi hayvanlarında erken kesim sağlar.

Yumurta Tavukları ve Broylerde

 • Kırık yumurta sayısında azalma olur.
 • Daha iri yumurta elde edilir.
 • Yumurta kabuklarındaki pürüzler yok olur.
 • İç hastalıklar azalır.
 • Yemden yararlanma oranı arttırır.

Tüm Hayvanlar İçin Gerekli Kurallar

Hayvanın her bir kg canlı ağırlığı için 1gr TEKNOMİNERAL kullanılması önerilir. Kullanılırken homojen olarak karıştırılmalıdır. TEKNOMİNERAL kullanılırken herhangi bir yem katkısı çıkarılmamalıdır.

 

Kullanım: Yem katkı gerek toz gerekse palet yemde kullanılır. Kanatlı hayvanlarda rasyona %2 . Büyük ve küçük baş hayvanlarda % 3-4 oranında karıştırılır.

Hayvan Canlı Ağırlığı ve Günlük Kullanım

50 kg……………………………..50gr

100 kg……………………………100gr

200 kg……………………………200gr

400 kg……………………………400gr

600 kg……………………………600gr

800 kg……………………………800gr

İletişim

İNSKO İNŞAAT TIBBİ ÜRETİM ve ARAŞTIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0312 437 51 59-61
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search